Home Top Ad

WELCOME TO KALVIEXPRESS--- உங்கள் படைப்புகளை அனுப்பவேண்டிய முகவரி :kalviexpress@gmail.com -Whats App - 9486802454

SCERT-ஆசிரியர் கல்வி -மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,சென்னை -6 - மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனங்கள் /ஒன்றிய ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள்/அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றில் பணிபுரியும் அனைத்து கல்வியாளர்களும் தங்களது மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளை பார்வையிட்டு மாதாந்திர அறிக்கை அளிக்கக் கோருதல் - சார்பு.*

Share: