திருவாரூர் மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று (29.11.17) விடுமுறை அறிவிப்பு -ஆட்சியர்