அரசு ஊழியா்கள் அனைவருக்கம் வணக்கம்.

TNPSC: May-2018 துறை தேர்வு விண்ணப்பங்கள்  வரவேற்க்கப் பட்டுள்ளனவிளம்பர எண்: 492விளம்பர நாள்: 01.03.2018விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 16.04.2018துறை தேர்வில் புதிய பாட திட்டத்தின் கீழ் ஆசிரியர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியதாள்கள்இடைநிலை ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆய்வக உதவியாளர்.1. 065- Tamil Nadu School Education Department Administrative Test – Paper - I-Higher Secondary / Secondary / Teacher Training and Special School2. 072-Tamil Nadu School Education Department Administrative Test – Paper - II -  Elementary / Middle and Special Schools3.  124 - Account Test for Subordinate Officers - Part I .4.152-The Account Test for Executive Officers5.172 - The Tamil Nadu Government Office Manual Testபட்டதாரி ஆசிரியர்கள் முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்1 . 124 - Account Test for Subordinate Officers - Part I .(or)152.Tthe Account Test for Executive Officers2 . 172 - The Tamil Nadu Government Office Manualதுறை தேர்வில் மற்ற அலுவலர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய தாள்கள்1 . 124 - Account Test for Subordinate Officers - Part I .2 . 172 - The Tamil Nadu Government Office Manualf