1,6,9,11 ஆகிய வகுப்புகளுக்கான புதிய பாடத்திட்டத்தை முதல்வர் பழனிசாமி வெளியிட்டார்.