தேர்தல் 2019 - எதிர்வரும் பாராளுமன்ற பொது தேர்தல் தொடர்பாக Presiding Officer, PO 1 ,PO 2 ,PO 3, PO 4 அலுவலர்களுக்கு இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி எதிர்வரும் 07.04.2019 அன்று நடைபெறுகிறது - மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்