PO    5x350--1750
PO1  5x250--1250
PO2  5x250--1250
Po3   5x250--1250

PRO- 350×6= 2100 + Lunch 900
PO-1 ,2 ,&3 -250×6=1500 + Lunch 900

For Lunch -150 (per day)

தேர்தலுக்கு அடுத்த நாளும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்...

பயிற்சி-4 நாட்கள்
பணி-2 நாட்கள்

Join Whats App Group Link -Click HereJoin Telegram Group Link -Click Here