புதிய பாடத்திட்டம் -ஒன்பதாம் வகுப்பு -பாடப்பகுப்பு. Click here


புதிய பாடத்திட்டம் -ஒன்பதாம் வகுப்பு-ஜூன் மாதப் பகுப்பாய்வு.pdf click here

பாட பகுப்பாய்வு குழு

இரமாதேவி பட்டதாரி ஆசிரியர் ஆவூர்

மோகன் பட்டதாரி ஆசிரியர் ஆவனியாபுரம்

முனிராஜ் -தொரப்பாடி

தியாகராஜன்-ஜமுனாமரத்துர்


Join Whats App Group Link -Click HereJoin Telegram Group Link -Click Here