தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு ஹால் டிக்கெட்டை பதிவிறக்கம் செய்வதில் பிரச்னை ஏற்பட்ட நிலையில், www.trb.tn.nic.in இணையதளத்தில் ஹால்டிக்கெட்டை பதிவிறக்கம் செய்ய ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் புதிய வழிமுறையை அறிவித்துள்ளது.

புதிய வழிமுறை:

முதலில் Forgot User ID-ஐ Click செய்தால் பதிவு செய்த ஈமெயில் முகவரிக்கு User ID அனுப்பப்படும். 2-ஆவதாக Forgot Password-ஐ Click செய்து User ID, Email பதிவிட்டால் Password Reset Link இமெயிலும் வரும். Password Reset Link-ஐ பயன்படுத்தி புதிய பாஸ்வோர்ட் உருவாக்கி பின்னர் ஹால்டிக்கெட் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்PROCEDURE TO DOWNLOAD HALL TICKET FOR FORGOT USER ID / PASSWORD
              TRB issued Hall Tickets to attend TamilNadu Teacher Eligibility Test-2019 – Paper I and Paper-II, through TRB website from 26.05.2019.
             Some candidates forgot their user ID / Password, hence they are unable to download the Hall Ticket. To download their Hall Ticket, the following steps to be followed by them.
            Forgot User ID
            Step 1 – Click Forgot User ID.
            Step 2 – Type the registered Email ID and Submit.
            Step 3 – User ID will be sent to the registered Email ID.
            Forgot Password
            Step 1 – Click Forgot password.
            Step 2 – Type User ID, Email and submit.
            Step 3 – Link will be sent to the registered Email ID.
            Step 4 – Click the link to reset password.
            Step 5 – Type the new password and login again.
            Teachers Recruitment Board reserves the right to correct any errors that may have crept in


Join Whats App Group Link -Click HereJoin Telegram Group Link -Click Here