ஜாக்டோ-ஜியோ போராட்டத்தில் பங்கேற்று நடவடிக்கைக்கு ஆளான ஆசிரியர்களுக்கு பதிவு உயர்வு இல்லை  - மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரிகளுக்கு பள்ளி கல்வித்துறை சுற்றறிக்கை
Join Whats App Group Link -Click HereJoin Telegram Group Link -Click Here