தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வித்துறை கொண்டுவர உள்ள பயோமெட்ரிக் வருகைப்பதிவு முறையில் ஆசிரியர்கள் தங்களுக்கு தேவையான விடுப்புகளை எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது என்பது பற்றிய வீடியோ தொகுப்பு.
1. How to create own account for teacher

2.How to apply leave in biometric attendance system in TN education department
3.How to view teachers leave details
4.How to update your own information
விளக்கம் :
மீனா.சாமிநாதன்,
பட்டதாரி ஆசிரியர்,
அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, பழையவலம். திருவாரூர் மாவட்டம்.