பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தின் கீழ் பணியாற்றும் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் ஆசிரியர்கள் 2018 - 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான கணக்குத் தாள்கள் அரசுத் தகவல் தொகுப்பு விவர மையத்தால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.CPS News : 14.06.2019 முதல் கணக்கு தாட்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.Join Whats App Group Link -Click HereJoin Telegram Group Link -Click Here