புதிய பாடத்திட்டம் - அறிவியல் பாடத்திற்கு தேவையான கற்பித்தல் துணைக்கருவிகள்click here download 


Join Whats App Group Link -Click HereJoin Telegram Group Link -Click Here