பெற்றோர் ஆண்டு வருமானம் ரூ.1 லட்சத்துக்குள்ளாக இருக்கும் மாணவர்கள் மட்டும் திறனாய்வுத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்*

*🌏♨ஜூலை 15 முதல் 25-ம் தேதிக்குள்ளாக அவரவர் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் – தேர்வுத்துறை*