ஆக்கம் 
ஜெ.வாசுதேவன் 
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி-இராயபுரம் 
திருவாரூர் மாவட்டம்