*கனமழை காரணமாக வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகள் கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது*.

*ஆட்சியர் சண்முக சுந்தரம் அறிவிப்பு*