தமிழ் இயல்வாரித் தேர்வு இயல் 4--click Here 

தமிழ் இயல்வாரித் தேர்வு இயல் 1--click Here 

10 TH தமிழ் இயல்வாரித் தேர்வு இயல் 2,3--click here 

ஆக்கம்
ந..மாமலைவாசன்
பட்டதாரி ஆசிரியர் (தமிழ்)
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி-இராயபுரம்
திருவாரூர் மாவட்டம்
Cell :9787651957Join Whats App Group Link -Click Here


Join Telegram Group Link -Click Here