மேற்கண்ட ஆணை 24/10/ 2019 அன்று மாவட்ட கல்வி அலுவலர் அவர்களால் ரத்து செய்யபட்டுள்ளது .

அதற்காண ஆணை விரைவில் பதிவேற்றம் செய்யபடும்

Join Telegram Group Link -Click Here