தமிழ் வலுவூட்டும் பயிற்சி SALM TRAY CARD_ -Click Here Download
ஆங்கிலம் வலுவூட்டும் பயிற்சி SALM TRAY CARD_  -Click Here Download


வகுப்பு-4, பருவம்-2, தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பாடத்திற்கேற்ப வலுவூட்டும் பயிற்சியாக youtube இல் உள்ள வீடியோக்களை தொகுத்து QR CODE ஆக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த QR CODE ஐ தொட்டாலோ அல்லது ஸ்கேன் செய்தாலோ பாடத் தொடர்பான வீடியோக்கள் வரும். இதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு வலுவூட்டலாம். இதை print எடுத்து SALM TRAY CARD ஆகவும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
🖥🖥🖥📺📺📺📟📟
T.தென்னரசு,
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, காட்டூர்,
இரா.கி.பேட்டை ஒன்றியம்,
திருவள்ளூர் மாவட்டம்.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿


Join Telegram Group Link -Click Here