வகுப்பு 4 இரண்டாம் பருவம் பாடநூலில்‌ உள்ள விரைவுத்துலங்கல் குறியீடு  காணொளிகள்  தொகுப்பு..

தொட்டாலே காணொளிகள் பார்க்கலாம்..
பிரிண்ட் எடுத்து ஸ்கேன் செய்தும் காணொளிகள் பார்க்கலாம்......

🌈📡🔬🛶⏳☂️♻️
*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*9578141313*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*Join Telegram Group Link -Click Here