10 science வேதியியல் வினாக்களின் தொகுப்பு -Click HERE 

சா.பிரசன்னா
ஸ்ரீ சரஸ்வதி பாடசாலை பெண்கள் மேல் நிலைப் பள்ளி
கும்பகோணம்

Join Telegram Group Link -Click Here