பருவம் -2 வகுப்பு -8 சமூக அறிவியல் -இடைபருவ தேர்வு - மாதிரி வினா தாள்- Click Here 

க.சத்யானந்தம்
அரசு மேல் நிலைப் பள்ளி
இராயபுரம் -612803
திருவாரூர் மாவட்டம்

Join Telegram Group Link -Click Here