புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

திருவாரூர் மாவட்டம் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை

அரியலூர் மாவட்டம் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை ஆட்சியர் அறிவிப்பு

திருச்சி மாவட்டம் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை ஆட்சியர் அறிவிப்பு