தொடர் மழையின் காரணமாக
மாணவர் நலன் கருதி 
 நாளை நடைபெற இருந்த NMMs  தேர்வுகள் தற்காலிகமாக ஒத்தி வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. -தேர்வுத்துறை இயக்குனர்