💰 மாணவர்களை பள்ளியில் இருந்து  நீக்குவது எப்படி?
⛱ஆதார் என் இல்லாத மாணவர்களை கண்டறிந்து சரி செய்வது எப்படி?


*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*


Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here