5 மற்றும் 8 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு வரும் ஏப்ரல் மாதம் நடைபெறவுள்ளது. அதற்கான உறுதி ஆவண படிவம் ( Declaration Form) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

❁5 Std Public Examination 2020 - Declaration Form - Download here

 ❁8 Std Public Examination 2020 - Declaration Form - Download here


Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here