12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் பொது தேர்வுக்கு தயார் செய்வது எப்படி மற்றும் எளிதில் தேர்ச்சி பெறுவதற்கான ஆலோசனைகள்

வழங்குவர்
கோமல்.தமிழமுதன்
முதுகலை தமிழாசிரியர்-திருவாரூர்
நன்றி -காரைகால் பண்பலை
Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here