அனைத்துவகை உயர்நிலை மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கு,

Hi-Tec lab சார்பாக ஏற்படும் சந்தேகம் மற்றும் பிரச்சனைகளுக்கு தொடப்பு கொள்ள வேண்டிய கைபேசி எண்கள்

HI-TEC LAB

tns.operator1@gmail.com – email ID call raise problems
CCC Number IP Phone – 1,00,000
ABBAS.S.J.Vellore Dt  Field Engineer incharge -8428622955
Selva Raj Vellore Dt. Field organizer – 7010555531
Velmurugan Project incharge – 7397193777
Prakash CCC IP Phone  incharge           – 9865003611
Network Problems and issues – 8100 700 900
Acer team Service Incharge – 8939963457
= = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்


Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here