இன்று எனது  வகுப்பறையில் மாணவர்களுக்கு PHET INTERACTIVE CONTENT SIMULATIONS மூலம் மாணவர்கள் கணித வடிவங்களின்
பரப்பளவு சுற்றளவு கண்டறியும் பயிற்சி பெறுதல்☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭
*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*


Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here