கொரோனா தடுப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு பணிகளில் ஈடுபட விருப்பம் உள்ள தன்னார்வமிக்க புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்கள்கீழ்கண்ட படிவத்தை நிரப்பவும்..

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgHcbjPvbD7n0xI8Z3iknsSUSowONJM4jb7Um0lRsBirr4Wg/viewform?usp=pp_url

Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here