தமிழகத்தில் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு ஓராண்டுக்கு ஈட்டிய விடுப்பு சம்பளம் ரத்து

ஏற்கனவே அளிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்களின் பரிசீலனைகளும் நிறுத்தம்: தமிழக அரசு

Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here