அனைத்து மெட்ரிகுலேஷன்பள்ளி  1-9 ஆம் வகுப்பு வரை அனைத்து மாணவர்களும்  தேர்ச்சி-இயக்குநர் செய்முறை  நாள்:19.05.2020