நமக்கு பிடித்த பக்கங்களை நமக்கு பிடித்த மொழிகளில் மாற்றம் செய்வது எப்படி..???
GOOGLE CHROME SPECIAL FEATURE...

நமக்கு பிடித்த பக்கங்களை நமக்கு பிடித்த மொழிகளில் மாற்றம் செய்வது எப்படி..???
பாருங்கள் பயன்படுத்துங்கள் பிறருக்கும் பகிருங்கள்..

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭
*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*


Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here