தேர்வு மைய முதன்மைக் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் துறை அலுவலர்களுக்கான கூடுதல் அறிவுரைகள் 
அறைக்கண்காணிப்பாளர்களுக்கான கூடுதல் அறிவுரைகள்:- 
வழித்தட அலுவலர்களுக்கான கூடுதல் அறிவுரைகள் 
வினாத்தாள் கட்டுக்காப்பாளர்களுக்கான கூடுதல் அறிவுரைகள் 


Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here