📌விடைத்தாள் இருந்தால் ஒப்படைக்கலாம் தேர்வுத்துறை அறிவிப்பு

📌ரேங்க் கார்டு அசல் மதிப்பெண் பதிவேட்டின் அடிப்படையில் மட்டுமே மதிப்பெண் வழங்கப்படும் -தேர்வுத்துறை அறிவிப்பு