புரட்சித்‌ தலைவர்‌ எம்‌.ஜி.ஆர்‌. சத்துணவு திட்டப்‌ பயனாளிகளுக்கு கொரனா வைரஸ்‌ தொற்று காலத்தில்‌ உலர்‌ உணவுப்‌ பொருட்கள்‌ வழங்கப்படுவதற்காக பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள்