காலை 9 மணிக்கு தேர்வு முடிவுகள், தேர்வுத் துறையின் இணைய தளத்திலும், மாணவர்களின் Mobile எண்ணுக்கு SMS மூலமும் வெளியிடப்பட உள்ளது.

தமிழக அரசு அறிவிப்பு