முதல் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்ற இடத்திலேயே இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பு  நடைபெரும்.26.03.2021 (வெள்ளிக்கிழமை) அன்று நடைபெறும் - தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு!!!