*தஞ்சாவூர் மாவட்ட சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி மட்டும் AEEO -  பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை

*திருவள்ளூர்  மாவட்ட -  பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை

*சேலம்   மாவட்ட -  பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை
*திருவண்ணாமலை மாவட்ட -  பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை

* மதுரை மாவட்ட  பள்ளி , கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

* நீலகிரி - 4 தாலுகா  பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

* காஞ்சிபுரம் -  பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை

* திண்டுக்கல் மாவட்ட  பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை* சிவகங்கை மாவட்ட  பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை

* விழுப்புரம் மாவட்ட  பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை

* சென்னை மாவட்ட  பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை

* தேனி மாவட்ட  பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை

* தூத்துக்குடி மாவட்ட  பள்ளி , கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

* நெல்லை மாவட்ட பள்ளி , கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

* கன்னியாகுமரி மாவட்ட பள்ளி , கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை