உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியின் ஊதியம் 1லட்சத்தில் இருந்து 2.80 லட்சமாக ஊதியத்தை உயர்த்தி மத்திய அரசு அறிவிக்கை வெளியீடு

உச்சநீதிமன்ற இதர நீதிபதிகள் மற்றும் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியின் சம்பளம் 90 ஆயிரத்திலித்திருந்து 2.50 லட்சமாக உயர்வு

சம்பள உயர்வு 2016 ஜனவரி மாதம் முதல் முன் தேதியிட்டு வழங்கப்படும்-மத்திய அரசு