மாணவர் தினசரி வருகை மற்றும் மாதாந்திர அறிக்கை Android Mobile Appல் தமிழக அரசு வெளியீடு.

User Name : School Dise Code
Password : EMIS Password

TN Schools - Students Daily Attendance and Monthly Report - Android Mobile App - Click here