* 20% வரை விலையை உயர்த்த பாட நூல் கழகம் முடிவு

* வரும் கல்வியாண்டு முதல் விலை உயர்வு நடைமுறைக்கு வருகிறது

* மற்ற வகுப்புகளுக்கு அடுத்த கல்வி ஆண்டு முதல் புத்தகங்களின் விலை உயர்த்தப்படும் என தகவல்