Click here Link 1

Click here Link 2

click here Link 3

மாணவர்கள் தங்களது பதிவு எண், பிறந்த தேதியைக்குறிப்பிட்டு, தேர்வு முடிவுகளை மதிப்பெண்களுடன் அறிந்து கொள்ளலாம்.