பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் - சுவாரஸ்யமான கதை மூலம் நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் வீடியோ விளக்கம்


click here to visit video and download link ..........

விளக்கம் : மீனா.சாமிநாதன் ப.ஆ,  அ.உ.பள்ளி, பழையவலம், திருவாரூர்Join Whats App Group Link -Click HereJoin Telegram Group Link -Click Here