பாடம் 1 சமூக அறிவியல்கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு click here

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்*
இடைநிலை ஆசிரியர்
9578141313
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*


Join Whats App Group Link -Click HereJoin Telegram Group Link -Click Here