சென்னை: தேசிய நல்லாசிரியர் விருதுக்கு அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே ஜூன் 15ஆம் தேதி விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் என அறிவிக்கப்பட்டநிலையில் தற்போது ஜூன் 19ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது

Join Whats App Group Link -Click HereJoin Telegram Group Link -Click Here