பணி ஓய்வில் செல்வோர்கள்  கருவூலத்தில்.... மற்றும் காவல் அலுவலகத்தில் என்னென்ன படிவங்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பதற்கான மாதிரி படிவங்கள் மற்றும் எவ்வளவு ஓய்வு ஊதியம் கிடைக்கும் என்பதற்கான மாதிரி கணக்கீடுகள் மற்றும் இன்ன பிற தகவல்கள் அடங்கிய கையேடு இது.

பணியில் உள்ளவர்களும் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இதுவாகும்.

CLICK HERE FOR DOWNLOAD..

கட்டாயம் அனைவரும் படித்துப் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளவும்...

Join Whats App Group Link -Click HereJoin Telegram Group Link -Click Here