பத்தாம் வகுப்பு புதிய பாடநூல் அறிவியல் பாடத்தில் முதல் பாடமான இயக்க விதிகள் பாடத்தில், மாதிரி கணக்குகள் மற்றும் மதிப்பீடு கணக்குகள் தொடர்பான YOUTUBE வீடியோக்கள்மாதிரி கணக்குகள் தொடர்பான வீடியோ
https://youtu.be/hx4IkZuX2i8

மதிப்பீடு கணக்குகள் தொடர்பான வீடியோ
https://youtu.be/cnkCAfpvJ1E

தமிழகத்தின் அனைத்து அறிவியல் ஆசிரியர்களையும் ஒரே இடத்தில் சந்திக்க இணைவீர் “TN SCIENCE TEACHERS ONLY” TELEGRAM குழுவில்
https://t.me/joinchat/MJILsRd4tIUnl2m5wbHXhwJoin Whats App Group Link -Click HereJoin Telegram Group Link -Click Here