வே.சக்திவேல் 
முதுகலைத் தமிழாசிரியர் 
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி - இராயபுரம் 
திருவாரூர் மாவட்டம்