_*🍁🍁🍁🍁🍁
*
_*2018-19ம் கல்வியாண்டில் பதவி உயர்வு மற்றும் பணி நிரவல் பெற்றவர்கள் இந்த கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ளலாம். (மூன்று ஆண்டுகள் நிறைவு செய்யத் தேவையில்லை)!!!*_
👇👇👇👇👇