திருவாரூர் மாவட்டம் -click here download 
நாகபட்டினம் மாவட்டம் -  Click Here  download
துத்துக்குடி மாவட்டம் -  Click Here  download 
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் -Click Here Download 

விழுப்புரம் மாவட்டம் -Click Here Download 

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் -Click Here Download 


ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள்" புதிய வரையறுக்கப்பட்ட பணிகள் -Click here